3 okt 2010

Regler for bruk av felles utearealer - Lakkegården

Andelseier plikter å følge reglene og er ansvarlig for at de overholdes av alle i husstanden og andre som denne gir adgang til utearealene.

Foreldre bes om å forklare reglene til sine barn og til barnas venner.

*Det skal være ro i gårdsrommet etter kl 22.

*Ballspill i gårdsrommet er forbudt.

*Ingen skal leke eller bruke bed som gangsti. Det skal ikke sykles på plenen, i bedene eller på lekeplassen for småbarn.

*Alle henstilles til å benytte oppsatte bord og benker ved nyting av mat og drikke.

*Det er ikke tillatt å bruke grill. Det er ikke tillatt å nyte alkohol.

*Reglene vil bli håndhevet med skjønn. Gårdsrommet skal være et trygt sted for barn, og det er tillatt at barna leker og har det moro.

*Andelseiere kan holdes økonomisk ansvarlig for skader på gjerder, plen, bed og planter. Det vises ellers til husordensreglene.