Endret: 4 feb 2021     Opprettet: 19 aug 2017

Vannlekkasje - migrert til vibbo

Ved vannlekkasje er det om å gjøre å få stanset den så fort som mulig, for å forhindre evt skader på både fast og løst inventar. Dette gjør du ved å stenge av vanntilførselen på stoppekranen i fordelerskapet. Deretter tar du kontakt med rørlegger om å få utbedret feilen. Det er opp til beboerne selv å bestemme hvilket rørleggerfirma de ønsker å bruke, men borettslaget har god erfaring med Sanitær og Varmevakta AS på telefon: 97 71 97 71 / 22 09 07 00 og e-post: sani100@online.no

Det samme gjelder dersom vannlekkasjen skyldes feil og/eller lekkasje fra selve stoppekranen, i hvilket tilfelle lekkasjen ikke kan stoppes, men rørlegger tilkalles for å stenge av hovedkranen i teknisk rom.

Dersom vannlekkasjen oppdages før noen skade er skjedd, er det tilstrekkelig at styret informeres. Styret kan eventuelt vurdere om det er hensiktsmessig å kontakte forsikringsselskapet om en befaring i tilfelle det kan ha oppstått en fuktskade.

Ved skade på fast inventar, som gulv, vegger, skap o.l., kontakter du OBOS skadeforsikring på 02333. Om lekkasjen er stor og du tror den kan ha har gjort skade på bygningen, berører naboleiligheter osv, må obos forsikring varsles på telefon 02333. Deretter opprettes en skadesak, OBOS kontakter borettslagets forsikringsselskap Gjensidige, som ordner med befaring og skadeutbedring. Styret informeres samtidig per e-post.

Alle skadetilfeller innebærer en egenande. Denne belastes enten borettslaget eller beboer avhengig av hvor og hvordan lekkasjen oppstod og hvilken part ansvaret tilfaller.

OBS: Husk at ved vannlekkasje kan dere kontakte styret om hjelp, dersom dere er usikre på hvordan dere skal gå frem.