Utleie av egen bolig (bruksoverlating) - migrert til vibbo

Ønsker du å leie ut hele eller deler av din bolig må du kontakte styret om samtykke og godkjenning av leietaker. Grunnen til dette er at boenheten er en andel i borettslaget og styret skal ha en oppdatert oversikt over hvem som disponerer boenhetene.

MERK: Dette gjelder ikke i tilfeller der du selv blir boende i leiligheten eller om utleie kun berører utleieenhet i egen bolig.

Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS.