Endret: 23 sep 2018     Opprettet: 19 sep 2018

Radiatorer

Temperatur på radiatorer

Temperaturkurven for varmt vann til oppvarming er styrt av sensor for utetemperatur som følger.

Utetemperatur Temperatur på vann til oppvarming
-20 85
-5 75
5 55
20 25

Temperaturen på vann til radiatorer kan måles i fordelerskap i leiligheten. Kurven angir temperaturen på varmt vann ut fra teknisk rom. En må regne med litt varmetap når vann går fra teknisk rom ut til radiatorer i leilighetene.