Parkering - migrert til vibbo

 

Borettslaget har et parkeringsanlegg med 45 parkeringsplasser til bil. Disse plassene tilhører andelseierne som har parkeringsplass i andelen sin. Andelseier kan leie ut eller selge sin parkeringsplass til andre andelseiere i borettslaget.

Det er imidlertid ikke tillatt å leie ut eller selge parkeringsplasser til noen som ikke bor i borettslaget. Dette for å ha kontroll med hvem som har adgang til fellesområder og for å sikre at borettslagets fasiliteter i første rekke tilfaller andelseierne selv. 

Det er heller ikke tillatt å eie mer enn én parkeringsplass. 

I tillegg finnes det tre parkeringsplasser for motorsykkel i garasjeanlegget som kan leies ut til borettslagets beboere. Dise koster NOK 300,- per måned og deles ut etter førstemann-til-mølla prinsippet. Faktura legges til månedsleien. Ta kontakt med styret om du ønsker å leie en mc-plass. 

MERK: Styret får med jevne mellomrom spørsmål om leie eller kjøp av garasjeplasser. Styret opererer imidlertid ikke med noen lister over ledige parkeingsplasser. Dette er først og fremst fordi omsetningen av parkeringsplasser er relativt sjelden. Salg av parkeringsplasser har ikke forekommet. Dersom du ønsker å leie eller leie ut parkeringsplassen din kan du kontakte styret og vil få godkjenning om å henge opp en notis i mappene som finnes inne i heisene og ved utgangsdørene i hver oppgang, slik at du effektivt når ut til borettslagets beboere. Styret vil også kunne legge ut annonsen på borettslagets Facebook-side.