Nøkkelbestilling - migrert til vibbo

Nye nøkler kan bestilles via styret på e-post lakkegarden@hotmail.com


Styret videresender bestillingen din til Hemerlås, som lager systemnøklene våre. E-posten må inneholde følgende informasjon:

  • Nøkkelnummeret (som er alle numrene som står på nøkkelen din)
  • Navn og adresse til den som skal motta nøkkel og faktura.

Nøkkelen til strømmålerskapet er ikke en systemnøkkel, og trenger du flere av den kan du kopiere en ny nøkkel hos nøkkelslipere som til eksempel Mister Minit, som har avdelinger på Oslo City og Oslo S, se https://oslocity.no/mister-minit 

Om du mister nøkkelen og trenger en låsesmed, kan du ta kontakt med Hemerlås på døgnbemannet telefonen 23 05 80 10. Mer informasjon om Hemerlås finner du på hjemmesidene deres, http://hemerlas.no