Låsesmed - migrert til vibbo

Ved behov for låsesmed kan dere kontakte:

Oslo Lås og Nøkkelfix (www.oslolaas.no, tlf: 22 68 15 88, post@oslolaas.no,) på dagtid, eller

NorLås v/ Ståle Pedersen (www.norlaas.no, tlf: 92 11 21 31, post@norlaas.no) på dag- og kveldstid