Innbrudd - migrert til Vibbo

Innbrudd og tyveri i leilighet, boder, garasje eller biler skal meldes til politiet. I nedenfor link finner du mer informasjon om hvordan du skal anmelde skadeverk: https://www.politiet.no/tjenester/anmelde

I forbindelse med en anmeldelse, så kan man opplyse om at det foreligger bildebevis, dersom det er tilfellet. 

Borettslaget leverer ikke ut bilder eller viser videoer til beboere, men utleverer dette til politiet på oppfordring fra politiet. Dette er råd gitt til styret fra OBOS.

I etterkant kan du informere styret via e-post på lakkegarden@hotmail.com 

Vi minner om at tyveri og skade på privat eiendom grunnet innbrudd eller hærverk ikke dekkes av borettslagets forsikring. Det er den enkelte beboers ansvar å forsikre sine gjenstander, uavhengig om de opplagres i egen leilighet eller på fellesområder, som til eksempel i bakgården, i fellesboden eller i garasjekjelleren. Dette innebærer også at egenandelen for private forsikringsskader tilfaller beboer og ikke dekkes av borettslaget.