Individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN-ordning) - migrert til vibbo

Borettslaget har lagt til rette for individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN-ordning). Dette gir andelseier adgang til å innbetale sin del av fellesgjelden. Innbetaling forutsetter at andelseier har inngått egen avtale med borettslaget. Ved henvendelse til OBOS Avdeling medlemslag, vil andelseier få informasjon om avtalens betingelser og priser. Innbetaling kan foretas to ganger pr. år ved terminforfall som er 1.juni og 1. desember på borettslagets felleslån. Andelseier må ta kontakt med OBOS minimum en måned før terminforfall for opprettelse av avtale. Innbetaling må være kreditert OBOS’ klientkonto senest ti dager før terminforfall. Dersom fristen ikke overholdes vil ikke nedbetaling kunne gjennomføres, og beløpet blir returnert til andelseier. Minimumsbeløpet for innbetaling er 60 000 pr. gang. Andelseier vil få redusert sine kapitalutgifter (andel renter og avdrag) som kreves inn sammen med felleskostnadene.