Endret: 31 mar 2021     Opprettet: 4 sep 2020

Hva er en dugnad og hvilke oppgaver er typisk for en dugnad? - migrert til vibbo

Hva er en dugnad og hvilke oppgaver er typisk for en dugnad?

Hva er en dugnad?

Dugnad er ifølge store norske leksikon ; "Dugnad er frivillig, ubetalt arbeid som blir gjort i fellesskap".

Dugnad er også en vanlig arbeidsform i lag og foreninger.

Hvilke oppgaver er typisk for oss i Lakkegården borettslag?

I Lakkegården borettslag har vi dugnad minimum 1 gang pr år.

Oppgaver som vi ofte utfører i Lakkegården borettslag på dugnader er ;

- Hagearbeid ; klipping av hekk, luking, tynning av busker og hekk etc..

- Feie fellesområder ute.

- Vask / spyling av søppelrom

- Høytrykkspylling av portrom

- Vask av gulv i heisromene i 19 + 21 + 23 + vask av heis

- Vask av vinduer i fellesarealer

- Rydding i fellesbod

- Feing av garasje 

Dersom noen skulle være så uheldige å IKKE kunne delta på dugnad sin oppsatte tid, så er det mulig å utføre enkelte oppgaver på egenhånd. Eksempel på slike oppgaver er ( listen er ikke utømmende) ;

- Vask av vinduer i fellesarealer 

- Vask av gulv i heisrommene

- Feie fellesområdene.

Dersom man skulle ønske å utføre oppgaver utenfor organisert dugnad, så er det greit å gi beskjed til styret, slik at man ikke utføre oppgaven flere ganger.

Hva er fordelen med dugnad?

Dugnadsånden er sterk i vår kultur og det er med å styrke samholdet, det er gjeldende uniformt og absolutt viktig for oss i Lakkegården borettslag. 

- Dugnden er med på å holde driftskostnadene nede, det betyr at vi IKKE trenger å øke husleien.

- Dugnaden er med på å styrke soliditeten i borettslaget, gjennom større rom til avsetning til egenkapital, hvilket reduserer vårt behov for ta opp ytterligere fellesgjeld. Det er viktig for hver enkelt andelseier iht verdi på egen bolig.

- Dugnaden hjelper oss som borettslag til å sette fokus på områder som trenger forbedring. Det være seg hage, bygning, garasje, sykkelparkering etc. På dugnader møter vi naboene våre som har ulike innspill og syn på løsninger, ulike behov eller andre innspill, som vi kan ta med videre i ulike vurderinger. 

- En annen fordel med dugnad, er at vi alle ha ta et felles løft for fellesskapet og hjelpe våre naboer som kanskje ikke har mulighet til å delta av personlige årsaker .

Her er det listet opp noen fordeler med dugnad, men listen er absolutt ikke komplett.

 

Styret - september 2020