Forsikring - Migrert til Vibbo

Forsikring

Borettslagets eiendommer er forsikret i Gjensidige forsikring med polisenummer 81633267.

Forsikringen dekker borettslagets bygninger og fellesareal. Den dekker også veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og utbedringer i den enkelte bolig.

Oppstår det skade i leiligheten, skal andelseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og deretter prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden skal meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post forsikring@obos.no. Forsikringsavdelingen i OBOS melder så skaden til Gjensidige, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon, og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert av forsikringsselskapet.

Gjensidige har presisert regler for bruk av takstmann, og ved slikt behov må beboer ta kontakt med forsikringsselskapet. Dersom egen valgt takstmann brukes, kan dette påvirke forsikringsdekningen.

Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar. I beboers kontakt med forsikringsselskapet må den enkelte sjekke ut kostnaden som kan påløpe.

Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha innboforsikring som dekker innbo og løsøre.