Feil på heis - Migrert til vibbo

Ved heisstans trykk på nødknappen  inne i heisen og du vil bli satt over til et varslingssenter som vil sørge for å tilkalle en heismontør.

Ved andre feil som ikke innebærer at du selv eller andre står fast i heisen kontakter du styret på e-post lakkegarden@hotmail.com, så vil styret kontakte heismontør og sørge for at feilen utbedres så snart som mulig.

MERK: Ved feilfunksjon på heis kan styret kontaktes direkte på sms eller telefon på nedenfor to nummer:

Arne Riiber: 93 02 15 81

Åsmund Skeie: 99 02 07 98

Dersom ingen av de overnevnte mot formodning ikke skulle være tilgjengelige kan dere ta kontakt enten med vaktmester på 23 30 11 50 eller direkte med heismontør KONE AS på 90 92 29 09.