Bruk av fellesbod - migrert til vibbo

Fellesboden er til opplagring av gjenstander som beboere ellers ikke får plass til i sin private bod. Kun enkelte beboere har tilgang til fellesboden, ut i fra størrelse på leilighet og medfølgende private bod.

Fellesboden er ikke noe søppelrom! Dersom dere imidlertid skulle trenge et sted å hensette gjenstander til gjenvinning, slik som gamle hvitevarer, møbler og lignende for en kortere periode, inntil dere får kjørt det bort, kan dere ta kontakt med styret om dette.

Alt i fellesboden skal merkes med navn og leilighetsnummer. Gjenstander som ikke merkes kan bli kastet uten forvarsel. 

Fellesboden er ikke et oppholdsrom, og skal ikke benyttes til dette. 

Fellesboden blir tømt for umerkede gjenstander under dugnaden, og ellers når vi leier inn avfallskonteiner.