Endret: 31 mar 2021     Opprettet: 3 okt 2010

Branninstruks - migrert til Vibbo

Det er ikke alltid lett å vite hvordan man skal oppføre seg dersom det oppstår en brannsituasjon. Hensikten med dette dokumentet er å tydeliggjøre for borettslagets beboere hvordan brannalarmen og brannsentralene i hver oppgang fungerer og hva man bør gjøre dersom det oppstår en brannsituasjon.

Branninstruks for Lakkegården Borettslag

Hensikt med branninstruksen

Det er ikke alltid lett å vite hvordan man skal oppføre seg dersom det oppstår en brannsituasjon. Hensikten med dette dokumentet er å tydeliggjøre for borettslagets beboere hvordan brannalarmen og brannsentralene i hver oppgang fungerer og hva man bør gjøre dersom det oppstår en brannsituasjon.

Brannsikkerhet

Hver leilighet fungerer som en branncelle. Hensikten med brannceller er å hindre en brann i å bre seg lenge nok til at beboerne kan rømme ut av bygget. I trappesjakten er det en vifte som ved brann vil trekke ut røyken, slik at det vil være røykfritt lenge nok til å rømme bygget. Inne i leilighetene er det montert en vanlig røykvarsler som går på batteri. Den varsler ved på røyk inne i leiligheten. Husk å bytte batteri en gang i året. Videre har hver leilighet en brannslange som kan benyttes til brannslukking. I hver etasje er det en brannføler (varmedetektor) i fellesgangen utenfor leilighetene. Denne brannføleren er direkte knyttet til brannmeldere (”hylere”) inne i leilighetene. Brannføleren er videre direkte knyttet til felles brannvarslingsanlegg. Når brannfølerne i fellesanlegget eller andre meldere utløses vil Brannvesenet bli varslet direkte, samtidig som brannalarmen går i bygget.

Brannsentraler i hver oppgang

Brannsentraler er montert i 1. etasje i hver oppgang. Brannsentralene skal kun betjenes av autorisert personell.

Å tenke på før det begynner å brenne

Merk deg hvor rømningsveiene er og se til at de til enhver tid er lette å finne, ryddige og at de kan åpnes uten nøkkel. Oppbevaring av brannfarlig materiell i rom/sted som er merket som rømningsvei er forbudt.

Merk deg hvor slokkeutstyr er plassert og lær deg å bruke det.

I følge brann- og eksplosjonsvernloven er det forbudt å oppbevare større mengder enn 55 liter brannfarlig gass (inkludert gass avsett for gassgrill), 200 liter motorbrensel og fyringsolje, 50 liter brannfarlig væske klasse B (flammepunkt mellom +23 °C og 55 °C) og 5 liter brannfarlig væske klasse A (flammepunkt under +23 °C) i boligenheter.

Lakkegården borettslag

Instruks ved brannalarm

Borettslagets alarmanlegg er koblet direkte til brannvesenet, som rykker ut umiddelbart. Informasjon om hvor alarmen er blitt utløst finnes på brannsentralen nederst i hver oppgang.

Varsle andre som er i nærheten og andre relevante hensyn

Hjelp de som ikke klarer å redde seg selv.

Gjennomsøk om mulig toaletter, garderober og andre rom hvor barn eller dyr kan ha gjemt seg.

Ring eventuelt brannvesenet på tlf 110 og informer om hvor det brenner.

Prøv å slokke brannen med husbrannslange eller slokkeapparat dersom du har mulighet.

Lukk dører og vinduer til brannstedet.

Forlat bygningen straks og møt opp på gårdsplassen mellom oppgang 21 og oppgang 23.

Dersom du under evakuering har ansvaret for små barn, hunder etc. så ta dem gjerne på armen og bær dem ned, dersom det er mulig. Dette for å skape en raskere evakulering av bygningen.

For rullestolbrukere eller andre som ikke klarer å ta seg ut på egen hånd: dersom du ikke får hjelp, bli i leiligheten (eller på balkongen) og ring brannvesenet på tlf. 110.

Hvis alarmen blir utløst ved et uhell

Hvis brannalarmen blir utløst ved et uhell (damp, matos, sigarettrøyk etc) så ring brannvesenet – tlf 110 – og meld fra om falsk alarm, selv om brannbilen antagelig allerede er på vei.