Brann og brannsikringsutstyr - migrert til vibbo

BRANN

Brannalarmen til Lakkegården Borettslag varsler brannvesenet direkte.

Når brannalarm utløses skal alle forlate leilighetene sine via nærmeste redningsvei. Det er beboers ansvar å være kjent med rømningsveier ut av egen leilighet. Heisen skal ikke brukes. Skulle det være røyk i oppgangen, lukk døren og bli i leiligheten. Leiligheten utgjør en egen branncelle og er vernet mot brannspredning fra andre leiligheter og fellesområder når døren er lukket.

Om du oppdager en brann og brannalarmen ikke er utløst, skal du utløse alarmen ved å trykke på en av brannvarslene. Det er en alarmknapp i hver oppgang ved siden av utgangsdøren og ved inngangspartiene til oppgangene i garasjekjelleren.

 

BRANNSIKRINGSUTSTYR

I følge Forskrift om brannforebygging skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler i hver etasje, samt manuelt slokkeutstyr som pulverapparat eller brannslange. Alle leilighetene i Lakkegården borettslag er utstyrt med røykvarsler og brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, men det er andelseiers oppgave og ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt skal dette meldes til styret.

Gjør deg kjent med brannslukkingsapparatene i borettslaget og sjekk ditt eget brannslukningsapparat med jevnlige mellomrom. Styret anbefaler at det finnes røykvarslere i alle leilighetenes oppholdsrom, i tillegg til i gangen. 

Husk å skifte batteri i røykvarslere. Styret vil dele ut gratis batteri til røykvarslere én gang om året.

Du må gjerne ta kontakt med styret om du har spørsmål som knytter seg til brannvern.