Bomiljøvekter - har utgått, ikke migrert til vibbo

Borettslaget har avtale med Nokas om overvåkningstjenester. Vektertjeneste kan rekvireres på telefon 91 50 25 80 ved uønskede hendelser, uvedkommende på borettslagets eiendom, unødvendig støy på kvelden/nattestid, og øvrige forhold der en bomiljøvekter kan bidra inn mot tryggheten i borettslaget.

Ved hendelser som brann, vannlekkasje midt på natten, bråk og uønskede hendelser der styret, av en eller annen grunn ikke kan nåes, vil Nokas kunne være behjelpelig med bl. a. koordinering opp mot politi- og redningsetatene.

Vi minner ellers om følgende nødnummere: 

Politi    112

Brann   110

Ambulanse 113

Nødnummer for døve 1412

Legevakt (ikke akutt) 116 117