Bestilling av postkasseskilt - migrert til vibbo

Postkasseskilt kan bestilles av den enkelte beboer hos enten:

Asker Produkt AS (www.aprod.no/produkter/postkasseskilt), eller

Oslo Lås og Nøkkelfix (www.oslolaas.no, tlf: 22 68 15 88, post@oslolaas.no), som holder til i Jens Bjelkes gate 37 og hvor dere kan hente ut skilt når de er klare til avhenting.