Endret: 20 mar 2016     Opprettet: 3 okt 2010

Ofte Stilte Spørsmål (FAQ)

Ofte stilte spørsmål / FAQ Vi i styret håper at svar på de fleste spørsmål du som beboer måtte ha om leiligheten din og borettslaget finnes på denne hjemmesiden eller i permen som fulgte med leiligheten når du flyttet inn. Dersom du ikke finner svarene her, kan du kontakte styret som vil hjelpe deg med mer informasjon. Her har vi samlet opp noen av de spørsmålene vi oftest får fra beboere i borettslaget:

Ofte stilte spørsmål / FAQ

Vi i styret håper at svar på de fleste spørsmål du som beboer måtte ha om leiligheten din og borettslaget finnes på denne hjemmesiden eller i permen som fulgte med leiligheten når du flyttet inn. Dersom du ikke finner svarene her, kan du kontakte styret som vil hjelpe deg med mer informasjon. Her har vi samlet opp noen av de spørsmålene vi oftest får fra beboere i borettslaget:

Hvordan fungerer videokameraene i garasjen/portrommet?

-Lakkegården Borettslag har inngått en avtale med Securitas om leie av anlegg for videooveråking. Systemet er basert på digitale kameraer som filmer når sensorer registrerer bevegelse. Alle filmsekvensene lagres i en sentral database som styret kan få tak i utdrag fra dersom noe skulle skje.

Hvor lenge lagres videosekvensene?

-Lagring av film fra overvåkningskameraer reguleres av Datatilsynet, som tillater at eiere av videooveråkingsanlegg kan lagre filmsekvenser i 7 dager. Dersom det skulle skje noe uønsket er det derfor viktig å melde dette til styret raskt. Det er også viktig å oppgi et så presist tidsintervall som mulig for når man tror hendelsen kan ha funnet sted, slik at vi kan ta ut bilder for å hjelpe politiet i etterforskningen.

Hvem får se bildene fra videokameraene?

-Alle bilder som tas ut fra kameraene overleveres fra styret til politiet etter at anmelderen om han/hun ønsker det har fått se bildene. Datatilsynet gir ikke anledning til å distribuere bilder i trykt eller elektronisk form til andre enn styret, politiet og den som har anmeldt hendelsen.

Jeg har behov for hjelp fra vaktmester i min leilighet. Har borettslaget noen vaktmesteravtale?

-Borettslaget har avtale om vaktmestertjenester fra Gamle Oslo servicesentral. Vaktmester kan nås på telefon nummer: 23301150. Vaktmesteren kan bistå beboerne med hjelp til forskjellige vaktmestertjenester i leilighetene. En må påregne å måtte betale for tjenesten selv, om ikke annet er avtalt med styret på forhånd.Dersom man oppdager ødeleggelser på fellesområdene som vaktmester må utbedre må man først kontakte styret som tar kontakt videre. Dette for å sikre at borettslaget har kontroll på felleskostnadene.

Hvor kan man lese av strømforbruket i leiligheten?

-Strømmålerne finnes i skap. Alle leiligheter har fått en nøkkel merket ”OLU” som passer til disse skapene. I gatehuset (nummer 19 og 21) finnes strømskapene i trappeoppgangen i hver etasje. I gårdshuset er det et felles rom med strømmålere i garasjen. Døren til dette rommet er plassert rett til venstre for døren inn til trappeoppgangen til huset hvis man står i garasjen.

Jeg har vært uheldig og noe har gått i stykker i min leilighet. Hva dekkes av borettslagets byggforsikring?

-Borettslagets eiendommer er forsikret i Gjensidige med polisenummer 81633267. Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr, jfr. husleiekontraktens definisjon. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Det betyr at den enkelte andelseier må ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (det vil si utstyr/innredning det er naturlig å ta med seg når en flytter).Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge årsaken til skaden. Er flere leiligheter berørt, noter hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes til Forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, faks 22 86 57 04 eller e-post: forsikring@obos.no

Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir betalt av forsikringsselskapet.Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring har Gjensidige Skadeforsikring en egenandel på kr 6 000,-. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandel dersom borettslagets styre vedtar dette. Det er derfor svært viktig at styret kontaktes når skade oppstår.Normalt vil andelseier måtte dekke egenandel når skader oppstår som følge av uhell i leilighetene, mens borettslaget dekker egenandelen ved skader på fellesarealer. Dersom skader oppstår som bør dekkes av leverandørers garantiansvar kan styret bistå beboeren i å følge opp dette.

Jeg ønsker å betale ned på min andel av borettslagets fellesgjeld. Hvordan går jeg fram?

-Borettslaget har inngått avtale om individualisert fellesgjeld (IN). Det betyr at hver enkelt andelseier kan nedbetale sin andel av borettslagets lån i DnB dersom man skulle ønske det.Nedbetaling forutsetter at andelseier har en egen avtale med borettslaget. Ved etablering av avtalen påløper et engangsgebyr som for tiden er kr 500,-. Ved forespørsel til OBOS forvaltningsavdeling vil andelseier få tilsendt avtale og giro som skal benyttes ved nedbetaling.Nedbetaling kan foretas to ganger pr. år ved terminforfall på borettslagets felleslån. Andelseier må ta kontakt med OBOS minimum en måned før terminforfall for opprettelse av avtale. Beløpet må være kreditert OBOS klientkonto 10 dager før terminforfall. Minimumsbeløpet er kr 30 000,- pr. gang. Ved nedbetaling vil andelseieren få redusert sine kapitalutgifter (andel renter og avdrag) som kreves inn gjennom husleien.

Jeg har hatt innbrudd i kjellerboden min. Hva gjør jeg?

-Innbrudd i kjellerboder var et problem de første månedene borettslaget var i drift. Se “rutiner ved innbrudd” for instruksjoner om hva du skal gjøre ved innbrudd i kjellerbod.

Jeg trenger skilt til ringetablå/postkasse/nøkler/luftfilter. Hvem kontakter jeg?

-Se denne oversikten over rutiner for bestilling av forskjellige ting.

Jeg synes det er for mye støy i borettslaget. Hva bør jeg gjøre?

-Borettslaget har husordensregler og et eget sett med regler for bruk av utearealet. Reglene viser til at alle har et felles ansvar for å skape et godt bomiljø.Dersom du mener at noen bryter reglene, for eksempel i forhold til støy, er det best om du tar direkte kontakt med de det gjelder på en høflig måte. Sannsynligvis vil de ha forståelse for ditt synspunkt.Det er også mulig å kontakte Securitas. Lakkegården har avtale om bomiljøvekter som kan kontaktes kostnadsfritt 24 timer i døgnet. Se mer informasjon om bomiljøvekteren.Hvis problemet vedvarer kan du som en siste utvei kan du kontakte styret og legge fram saken. Styret vil da ta opp saken på et møte og vurdere hva som kan gjøres for å løse problemet. Styrets kontaktinformasjon finner du her.

Heisen står! Hva gjør jeg?

-Lakkegården har serviceavtale med Kone. Dersom det er problemer med en heis kan Kone kontaktes direkte på telefon: 22 58 70 00.

Kan jeg sette opp en parabolantenne?

-I henhold til husordensreglene skal du søke styret hvis du vil sette opp en antenne utenfor leiligheten. Det tillates ikke satt opp parabol eller andre antenner som virker skjemmende eller som er skadelig for bygningene. Styret vil normalt gi tillatelse dersom antennen ikke blir festet på veggen og dersom den ikke vil komme utenfor kanten av verandaen.