4 des 2020

Bakgård, innglassering av balkong og økonomi

Bakgård, innglassering av balkong og økonomi

Bakgårdsprosjektet

Styret er i prosess med Oslo kommune vedrørende oppgradering av bakgården. Flere barnefamilier i bygården har deltatt på en medvirkningsprosess for utforming av lekeareal på den delen i bakgården som barnehagen benytter i dag.

Vi håper også at vi har mulighet til å oppgradere den øvrige delen av bakgården noe, med støtte fra og av Oslo kommune. I den forbindelsen så vil prosjektet Områdeløftet Tøyen presentere plantegninger for oss i midten av desember. Medvirkningsprosessen på dette administreres av prosjektet Områdeløftet Tøyen. Styret vil legge frem det materialet som vi får tilsendt av prosjektet.

Det legges opp til at skissene henges opp nede i fellesområdene / fellesområdet, fra 11/12 desember og til 18/19 desember. Det vil være mulig for alle beboerne å medvirke til hvilket forslag man liker best.

Innglassering av balkonger

Utredning av innglassering av balkonger fortsetter. Interessentene som ønsker denne løsningen jobber videre. Pr i dag er det en håndfull interessenter, og dersom det er noen flere av beboerne som ønsker innglassering av balkongene sine eller er nysgjerrig, så ta kontakt med Arne Riiber eller Halvard Oren i Styret.

Økonomi

Styret har i løpet av høsten vært i forhandlinger med Handelsbanken vedrørende vilkår for fellesgjeld, og det har resultert i en reduksjon i nominell rente fra 1,90% til 1,65%. Borettslaget har om lag 17 Mnok i total fellesgjeld. Dette vil påvirke positivt for de andelene som har fellesgjeld.

Styret ønsker alle en gledelig jul!!!

Styret, desember 2020.