22 des 2018

Nyhetsbrev desember 2018

LAGRING AV GJENSTANDER I OPPGANGER OG GARASJEKJELLER
Vi minner om brannforskriftene og vårt felles ansvar om å holde rømningsveier frie for gjenstander som sykler, barnevogner, kommoder, større planter, mm... Vi ber også om at beboere ikke bruker parkeringsplassen sin til oppbevaring av gjenstander, dette også mht brannfare. I oppgangene skal barnevogner oppstilles under trappen i 1. og 2. etasje, der de ikke er til hinder for fri ferdsel.

LADESTASJONER I GARASJEKJELLER
Styret er i dialog med Bravida AS om oppstart for installasjon av teknisk infrastruktur og ladestasjoner i begynnelsen av januar. Vi vil komme tilbake til beboere med ytterligere informasjon over nyttår.

RØYKING PÅ BALKONGER OG HENSYN OVERFOR ANDRE BEBOERE
Vi ber beboere om å utvise hensyn når det gjelder røyking på balkonger. Dette gjelder særlig på kvelden og om natten, da mange får søvnen sin forstyrret av røyk som siger inn gjennom åpent vindu. Vi anmoder røykere om å benytte seg av røykeplassene utenfor oppgangene på disse tidene av døgnet. Det er blitt stilt et forslag om røykeforbud som vil behandles i generalforsamling til neste år. Dersom beboere har innspill til hvordan dette best kan løses, enten det gjelder forbud eller andre måter, eksempelvis ved å tilrettelegge for røyking på andre steder i bakgården, så send gjerne en e-post til styret. Det er flere hensyn som gjør seg gjeldende i denne saken, og vi ønsker å finne en best mulig løsning for alle parter

FRIST FOR Å MELDE SIN INTERESSE FOR Å DELTA I BEBOERMEDVIRKNINGSGRUPPE
Som oppfølging etter årets generalforsamling ønsker vi å invitere beboere som kunne være interessert i å delta i en beboermedvikningsgruppe til å melde sin interesse innen 12. januar 2019. Gruppens formål er å fortløpende vurdere og foreslå tiltak og initiativ som kan komme borettslaget til gode, det være seg knyttet til tilbud av aktiviteter og fasiliteter, opparbeidelse av ute- og innearelaer, og eventuelt innspill om tilskuddsordninger til overnevnte. Gruppen vil organise seg uavhengig av styret, og vi vil søke å finne en samarbeidsform som gjør at styret og gruppens intensjoner og arbeid kan utfylle hverandre på best mulig måte. Det overordnete formålet er å gi beboere muligheten til å delta i- og i større grad være med å påvirke utviklingen av borettslaget vårt, slik at vi kan gjøre et allerede flott sted å bo enda bedre! Vi vil også understreke at det vil være mulig å melde seg inn i gruppen på et senere tidspunkt. Herved ønsker vi å nøste opp under interessen blant beboere til å være med og opprette den.

VI ØNSKER BEBOERE EN RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR!

Vennlig hilsen, 
Styret