Kommunikasjonen mellom styret og beboere

Kommunikajsonen fra styret og ut til beboere går i all hovedsak over tre kanaler:

Facebook

Borettslagets facebook sider er åpne for alle og heter Lakkegården Borettslag. Siden administreres av styret og fungerer som en oppslagstavle. Fordelen med denne siden er at Styret enkelt kan nå ut til mange. Dette er spesielt nyttig ved hastesaker, for eksempel ved tilfeller av heisstans, plutselig avstegning av vann eller strøm, reparasjonsarbeider, o.l. Men den brukes også til å kommunisere om øvrige saker, slik som innkallinger til dugnad og generalforsamling o.l. Man kan enkelt følge med på Facebook-siden ved å følge eller like denne. Via innstillingene for varslinger på data og mobil, kan nye meldinger som legges ut på siden dukke opp direkte på skjermen din.

Borettslagets hjemmesider

Hjemmesidene våre www.lakkegarden.no fungerer som borettslagets oppslagsverk. Her finner du selskapsinformasjon, tidligere års årsberetninger, et nyhetsbrevsarkiv og en del praktisk informasjon om prosedyrer og hvordan gå frem i ulike situasjoner, det være seg til eksempel vannlekkasje og innbrudd, bestilling av navnelapper, utleie av parkeringsplass eller forkjøpsrett og individuell nedbetaling av fellesgjeld.

Her legger vi også ut innkallinger og invitasjoner til beboermøter, dugnader, julegløgg, generalforsamling o.l.

Papiroppslag

Papiroppslag blir hengt opp ved inngangspartiene og i heisene om alle typer informasjon, og er et godt supplement til kanalene ovenfor, da de gjerne er lette å få syn på i det man er på vei inn eller ut av bygningen. Dette inkluderer hastemeldinger slik som heisstans, og avstengning av vann og strøm, til informasjon om dugnad og generalforsamling m.m.

 

Beboere kan kontakte styret på følgende tre måter:

E-post

E-post til lakkegarden@hotmail.com er hovedkanalen for beboeres kontakt med styret. Styret sjekker e-posten regelmessig og vil gjøre sitt beste for å kvittere på din henvendelse og deretter komme tilbake til deg med et svar innen 1-2 uker,  men gjerne før og avhengig forespørselens karakter.

Telefon og sms

Ved særskilte hastesaker kan styremedlemmene nås per telefon eller sms. Kontaktinformasjon finner du her.

Postkasse utenfor nr 21

Styret har en egen postkasse utenfor nr 21 som kan benyttes når e-post ikke er hensiktsmessig. Den sjekkes annenhver uke. Husk å skriv på navn, adresse og telefonnummer, samt e-post slik at vi kan nå tilbake til deg. Det er imidlertid svært sjelden at det kommer brevpost og vi ber beboere om å først og fremst henvende seg per e-post.