16 apr 2018

Bli med i borettslagets egen HAGEGRUPPE!

Meld din interesse med navn og telefonummer til lakkegarden@hotmail.com innen 23. april

Borettslaget har et flott hageanlegg som vi ønsker at alle skal få muligheten til å sette sitt preg på. Derfor ønsker vi å etablere en hagegruppe som kan være med og organisere dette arbeidet fremover. Det skal være en lav terskel for deltagelse og i første omgang vil vi komme sammen
og nne ut av hvilke ønsker det er for en slik gruppe og hva vi skal holde på med. Styret vil sette av driftsmidler som gruppen kan disponere.

Er du interessert i å være med i hagegruppen vår eller er du bare nysgjerrig på hva det går ut på så send oss en e-post til lakkegarden@hotmail. com med ditt navn og telefonnummer innen 23. april, så tar vi kontakt med dere i etterkant.

Det vil selvfølgelig være mulig å slutte seg til gruppen når som helst senere, men vi ønsker å komme i gang og opprette gruppen så snart som mulig, for nå er våren kommet for alvor!

Vi gleder oss til å høre fra dere!